focusgrid

Het focusgrid als communicatiestrategie

Al sinds ik met tijdschriften in de weer ben, zoek ik naar de meest efficiënte manier om dat creatieve proces te stroomlijnen. Ik componeerde de eerste versies van het focusgrid op de Vrije Universiteit waar ik onder professor Brasz gedragscomponenten, intenties en feitelijkheden uit bestuurlijke teksten leerde destilleren.
Zo ontstond in samenwerking met collega’s het focusgrid als checklist om journalistieke producties uiteen te rafelen. Op mijn redacties en in het onderwijs bleek het grid uitermate handig om discussies te ordenen zowel voorafgaande aan een productie als bij het toetsen van het effect op de doelgroep.
Ik raad iedereen die zorg heeft over het effect van zijn journalistieke product het gebruik aan van het focusgrid. Je kunt daarmee het gedrag beïnvloeden van de lezer die jouw blad leest om:
1. geïnformeerd te worden
2. jouw analyse te lezen
3. jouw oordeel te leren kennen
4. advies te krijgen
5. binding te voelen met gelijkgestemden
6. of vermaakt te willen worden

Het focusgrid als designstrategie

De eerste stap bij de designstrategie is natuurlijk ook Wie Waar Wanneer Wat Waarom/Hoe en Hoeveel. Bij iedere vraag hoort een visualisatie. Als de journalist bepaalt welke van deze vragen het belangrijkste is, overlegt hij met de vormgever welke vorm hier het beste bij past.

Een goede uitleg geeft Frédérik Ruys met dit filmpje.